Göra staden hel

55 % av oss människor bor i stadsmiljö, en situation som ser ut att öka till 68 % år 2050 om utvecklingstakten fortsätter. På grund av denna eskalerande utveckling har storstäder runt om i världen stora utmaningar framför sig så som ökad folktäthet, provisoriska bostadsområden, brist på prisvärda bostäder, ökad segregation, brist på inkluderande miljöer och fler ensamma människor.

un.se är en glokal ledare i förnyelse av stadsmiljöer. Vår ambition är att lösa de problem som storstäderna står inför. Oavsett om det handlar om att arbeta med boende i slumområden i Indien för att förbättra deras hem eller banbrytande projekt i Stockholm för att skapa inkluderande bostadsområden.

Sedan vår start år 2008 har utgångspunkten varit att leverera tidlösa lösningar med fokus på lokala behov. Vi tror inte på generella lösningar. Vi använder oss av djupanalys. Det skapar god förståelse för lokala sammanhang och banar väg för unik respons till varje problem. Vi lägger energi på att jobba från grunden; att bygga samhällen och gemenskap steg för steg med utgångspunkt från etiska värden med respekt för både människor och natur.

Helikopterfoto av Tobias Hägg