Filipe Göransson-Balestra

‘Vi har genomfört flera väldigt inspirerande projekt sedan vi startade un.se. Allt från Incremental Housing Strategy som förändrade livet för fattiga i Indiens städer till att planera nya bostadsområden i Stockholm. Men det finns två saker i min karriär som verkligen hjälpt mig att definiera mitt sätt att arbeta.

Det första var när jag fick utmärkelsen Business Leadership Excellence Award, som delades ut av Asian Confederation of Businesses, World Federation of Marketing Professionals och World CSR Day 2015. Det fick mig att inse att det var möjligt att bli affärsledare och själv planera och genomföra våra projekt, istället för att enbart fokusera på att utforma byggnader.

Den andra vändpunkten var när jag fick uppdraget att vara rådgivare för Malaysias regering och även Japans. Då insåg jag att vi skulle kunna uppnå något större än att enbart fokusera på arkitekturen; att vi skulle kunna hjälpa till att konstruera städer och skapa en värld som är drägligare, gemenskapsinriktad och hållbar.

Vi betraktar oss själva som ”kulturaktivister”. En del av vår vinst investerar vi i sociala projekt och fattigdomsbekämpning runt om i världen. Det finns förutfattade meningar att aktivister är anarkister. Men det är en kliché. Jag definierar istället aktivism som modet att våga skapa en bättre värld och utifrån denna ståndpunkt anser jag att alla företag borde ha en viss grad av aktivism i sitt hjärta.’