Sara Göransson-Balestra

‘Jag började min karriär som ekobyggnadsingenjör innan jag sökte mig vidare till studier inom arkitektur och stadsplanering. I min roll som VD kombinerar jag dessa kunskapsområden. Mitt sätt att arbeta och vad jag tror på föddes tidigt i min karriär. Min masterexamen hette LoGlo, ”agera lokalt för global förändring”. Det arbetssättet använder jag sedan dess i allt jag gör.

un.se ansvarar för projekt i Sverige omfattande 2 miljard kronor. Min roll är att få företaget att expandera och etablera sig inom Sverige så att vi kan vara en kraft för positiv förändring både lokalt och internationellt.

Jag tror på att hjälpa städer att utvecklas på ett socialt och ekologiskt hållbart sätt. Oavsett om det innebär att kämpa för något som man anser är värt att bevara, som med projektet för Gamla Lidingöbron eller skapa funktionella och prisvärda bostadsområden som i Nya Harby.

Vårt mål är att un.se ska bli världsledande inom samhällsutveckling. Vi vill visa att det är fullt möjligt att kombinera sund affärsmässighet med sociala och miljömässiga värderingar som utgångpunkt för att skapa bättre stadsmiljöer för alla människor.’