Nya Harby

Positivt planbesked

Stockholm är i behov av bostäder som matchar invånarnas behov och sociala situation. Urban Nouveau har skapat en vision för en stadsdel norr om Stockholm som uppfyller dessa behov.

Nya Harby utgörs av ett 38ha stort område i Upplands Väsby. Precis som med våra projekt i Japan, Brasilien, Portugal och Indien, är Urban Nouveaus strategi att utveckla området genom att arbeta med de förutsättningar som finns på platsen. Vi strävar efter att bygga endast på jordbruksmark av låg kvalitet. Inga träd kommer att avverkas och de historiska bosättningar som finns på platsen kommer att bevaras.

Projektet kommer att omfatta cirka 800 bostäder; allt från mikrohus till flerbostadshus. Bostäderna utformas för att möta olika människors behov och främja mångfald i området. Vi har medvetet jobbat för att skapa vackra, funktionella hus med hög standard och som har både trädgårdar och uteplatser.

För att motverka ensamhet, tillämpar vi det vi lärt från projektet i Indien: hög täthet och en mänsklig skala. Bostäderna är sällan mer än fyra våningar höga. De flesta är lägre. I högre flerbostadshus och kontorshus är förhållandet mellan offentligt och privat utrymme omkring 10/90. I traditionella byar ligger förhållandet närmare 50/50. Vår design hanterar detta. Fokus ligger på att skapa tillgängliga och välkomnande offentliga platser.

Parkeringsplatser för bilar finns i utkanten av bostadsområdena. Promenad- och cykelvägar binder ihop området. Denna lösning uppmuntrar till en hälsosam livsstil och främjar interaktion mellan människor som bor i området.