Cova do Vapor

2011

Fattiga områden i storstäder är inte bara ett problem i utvecklingsländer. Bara 10 km från Portugals huvudstad Lissabon ligger Cova do Vapor, som är en liten fiskeby med cirka 350 hus på ett område av 40 000 kvm. Byn har aldrig haft något stöd från kommunen. Invånarna har själva byggt upp sitt område. Den växande exploateringen av Lissabon utgör ett hot för byn. Det har tagits fram planer för området som går ut på att utveckla golfbanor och hotell.

un.se och TISA (The Informal School of Architecture) har samarbetat med lokalbefolkningen i Cova do Vapor för att befästa platsen och dess betydelse och avvärja hot om planer som innebär att innevånarna måste flytta från sina hem. Många har bott här i flera generationer.

Vi satte ihop ett team bestående av 75 personer med spetskompetens inom olika yrkesområden; stadsplanerare, advokater, arkitekter, evenemangsledare, grafiska formgivare, byggnadsingenjörer och fotografer. Under tre månader var vi på plats i byn varje dag för att prata med invånarna för att bilda oss en uppfattning om de möjligheter och utmaningar som deras samhälle står inför.

Människor som länge och som i detta fall under flera generationer har levt i utanförskap, utvecklar misstro och misstänksamhet gentemot samhällssystemet och i vissa fall mot andra inom grannskapet. Vår första uppgift var att försöka återuppbygga en känsla av tillhörighet och identitet. Detta uppnåddes genom att vi kartlade hela byn – tillsammans med byborna identifierades och mättes alla hus i byn och sedan byggdes en modell av hela byn.

Aktiviteten bidrog till att skapa stor sammanhållning bland invånarna, något de inte känt på väldigt många år. För att fira denna känsla av återvunnen gemenskap genomfördes en utställning av modellen och en stor fest. Den största på flera årtionden.

Projektet fick stor medial uppmärksamhet. Många kunde relatera till liknande problem i andra delar av världen och situationen fick på så vis stöd på internationell nivå. Processen med att legalisera området fortgår.

Läs artikeln i Público (portugisiska)

Credits:
Project owner and developer: un.se with TISA The Informal School of Architecture
Focalizers: Filipe Balestra, Sara Göransson, Francisco Mota, João Albuquerque, Diogo Santos, Martinho Pita
Collaborators: Ana Patrícia Duarte Rosado, César Alexandre Fernandes Anacleto, João Diogo Lamelas Marinho Alves, João Filipe Porfírio Cláudio, João Pedro Rodrigues Vasconcelos, Gustavo Borlido Vieira, Bruno Liliano, Marco Antunes, Rivone da Silva, Dafne Espírito Santo Teixeira, Filipe Rafael dos Santos Oliveira, Maria da Silva Miranda, Samuel Filipe Marques Santos, Soraia Sofia Gomes Ferreira, Ana Laura Terruta Marques de Moura, Joana Rita Reais de Almeida, João Alexandre Martins Bidarra, Mohamed Kalilo Omais, Pedro João Frade Oliveira, Alexandra Marisa Mendes Parente, Ana Cristina Esteves Álvarez, Ana Beatriz Matos Pereira, Diogo Rafael Barão Alves Ventura, Hugo Mário Abreu Salvado, Joana Raquel de Almeida Mota, Sara Patrícia Brites Martins, Tiago André de Aparício Simões, Rafael Patrocínio, Ana Mendes, Hugo Fontes, Khrystyna Kotsyuban, Miguel Horta, Alexandre Valente, Ana Pinhão, André Rodrigues, Ivan Claro, João Faial, Miguel Caramelo, Paulo Machado, Ruben Diniz, André Rodrigues, Ivan Claro, Paulo Marques, Pedro Melo, Nuno Graça, Dulcelina Moreno, Eduardo Teixeira, Jacinta Moreira, Frederico Amaro, Gizela Santos, Ricardo Lopes, João Antunes

Helikopterfoto av Francisco Nogueira