Connecting Stockholm

2006 – pågående

Stockholm är en stad som är spridd över ett stort område. Den består av skärgård med många öar och med ett stort antal förorter utspridda och omgivna av skog, sjöar och åkermark.

Stockholm är också en av de snabbast växande regionerna i Europa. Och den ökade takten av invandring gör den även mer mångkulturell, men människor bor separerade från varandra i olika stadsdelar. Detta skapar utanförskap och många integreras inte i samhället utan blir ensamma och isolerade.

Connecting Stockholm startade 2006 som ett forskningsprojekt av Sara Göransson, med fokus på att identifiera de samhällsgrupper som bor i Stockholmsregionen och kartlägga segregeringsmönstret mellan dem.

Idag har projektet utvecklats till en skräddarsydd regional strategi, utformad för att koppla samman dessa urbana öar på ett praktiskt och mänskligt sätt. Syftet är att skapa sociala viadukter, skogsträdgårdar och gemensam odlingsmark mellan segregerade samhällen.

Våra förslag sträcker sig från enkla lösningar som upplysta gångbanor och cykelvägar till större utvecklingsprojekt, som nya urbana byar.

De nya grannskapen kopplar samman befintliga bostadsområden och blir en viktig länk mellan dem. Genom att erbjuda prisvärda bostäder och service som skolor, koloniträdgårdar och en variation av mötesplatser lockas människor till de nya områdena. Stadsregionens sammanhållning och sociala mångfald stärks.