Connecting Stockholm

2006 – pågående

Stockholm är en stad som är spridd över ett stort område. Den består av skärgård med många öar och med ett stort antal förorter utspridda och omgivna av skog, sjöar och lantbruk.

Stockholm är också en av de snabbast växande regionerna i Europa. Och den ökade takten av invandring gör den även mer mångkulturell, men människor bor separerade från varandra i olika stadsdelar. Detta skapar utanförskap och många integreras inte i samhället utan blir ensamma och isolerade.

Connecting Stockholm startade 2006 som ett forskningsprojekt av Sara Göransson. Hon fokuserade på att identifiera de samhällsgrupper som bor i Stockholmsregionen och kartlägga segregeringsmönstret mellan dem.

Idag har projektet utvecklats till en skräddarsydd regional strategi, utformad för att koppla samman dessa urbana öar på ett praktiskt och mänskligt sätt. Syftet är att skapa sociala viadukter mellan segregerade samhällen. Våra förslag innefattar allt från att få ordning på fysiska platser som väl upplysta gångbanor och cykelvägar till större utveckling, som sammankoppling av stadsdelar genom nya urbana byar.

De nya stadsdelarna utvecklas och förfinas och blir en viktig länk mellan befintliga bostadsområden. Genom att erbjuda prisvärda bostäder och service som skola och mötesplatser lockas människor till dessa områden. Både för att bosätta sig och besöka. Stadsregionens sociala sammanhållning stärks.