Park och husbro

2006 – pågående

Gamla Lidingöbron är en av Stockholms vackraste broar. Den byggdes under åren 1917-1925 och har en fackverkskonstruktion liknande Eiffeltornets. En fackverksbåge med ett spann på 140 meter inleder förbindelsen mellan Stockholm och Lidingö.

Bron är dock i behov av omfattande renovering. Men istället för att se till dess värde och bevara bron har kommunen beslutat sig för att den ska rivas. Kommunen menar att en upprustning av bron skulle bli allt för kostsam.

Vi har bott på Lidingö och studerat och jobbat inne i Stockholm. Vi har säkert gått över bron 500 gånger om året och varje gång har vi fascinerats av brons konstruktion, dess imponerande stålbåge, den lugna platsen och utsikten över vattnet.

Vår förälskelse till Gamla Lidingöbron i kombination med våra kunskaper som arkitekter har inspirerat oss till att göra ett förslag för bevarande av bron.

Planen är att bygga 50 förstklassiga lägenheter inuti bron med läge mot väst. Ovanpå bron skapas en offentlig park med promenadstråk i stil med High Line på Manhattan.

un.se och partners letar efter den bästa platsen för att flytta den historiska bron och bygga parken och bostäderna, vilket skulle förlänga brons liv med ytterligare 120 år.