Solbyar

Pågående

Vi utvecklar tre solbyar söder om Stockholm nära Mälaren. Platsen där den nya utvecklingen kommer att ske utgörs av en planterad barkborreangripen granskog och två områden där skogen avverkats för att förhindra ytterligare spridning. Projektet omvandlar den döende granskogen och kalhyggena till gläntor som befolkas med eko-byar där varje bostad har ett soltak för lokal energiproduktion och ett fruktträd planterat på tomten.

Samexistens med naturen är en nyckel för mänsklighetens överlevnad och välmående. I en allt mer urbaniserad och digital värld kan detta vara en utmaning att uppnå. Invånarna i solbyarna kommer att ha tillgång till lugn och ro i stora intilliggande skogsområden, fiske och bad i Mälaren och möjlighet att odla sin egen mat i områdets koloniträdgårdar. Projektet är utformat för att reducera de boendes stressnivå och öka deras välmående.

Liksom mångfald i naturen genererar ett robust ekosystem, bidrar variation i den byggda miljön till ett socialt hållbart grannskap. I de nya solbyarna blandas olika bostäder för att attrahera en mångfald av människor. En förskola och ett äldreboende integreras i bebyggelsen. Gemensamma platser så som ett utkikstorn för att blicka ut över sjön, hängmattor mellan träd för avslappning, en bastu vid vattnet och ett utegym tillför en känsla av gemenskap och glädje.