Växthusbyar

Pågående

I Tungelsta i Haninge kommun, återupplivas en tradition med handelsträdgårdar när ett nytt grannskap planeras. Växthus i kombination med bostäder ger de boende möjlighet att odla blommor och grönsaker på samma soliga plats där trädgårdsmästare odlade sina blommor i stora växthus för snart 100 år sedan.

Standard nyproduktion av bostäder innebär ofta att stora skogsområden avverkas för att ge plats åt nya bostadsområden. Vi anser att naturen är lika viktig för människorna som bostäderna är och har därför utvecklat ett koncept för varsam utveckling av bostäder som bevarar skogen.

Vi bygger vidare på den befintliga situationen. En skogsväg som går från den soliga platsen för växthusbyn blir vägen upp på berget för invånarna i de nya skogsbyarna. Här får barndomens skog fortsätta att vara en plats för äventyrlig lek bland träd och stenblock för kommande generationer.