Isättra höjder

Pågående

I en tid där våra städer förtätas mer och mer och de få kvarvarande träden måste ge vika för att nya bostäder ska byggas, svarar un.se med ett alternativ till det urbana livet genom att utveckla gröna och hälsosamma livsmiljöer utanför staden, där människor kan leva i harmoni med naturen och sig själva.

Platsen för grannskapet Isättra höjder är belägen öster om centrala Åkersberga i Österåkers kommun, med gångavstånd till Isättravik där man når Stockholms skärgård med båt. Projektet föreslår en kontemplativ och fridfull livsstil i skogen på toppen av ett berg.

Bostäderna placeras omsorgsfullt bland stenar och träd och är utformade med stora fönster för att fånga solen. Med respekt för boende i de befintliga villakvarteren i närheten lämnas naturen mellan husen orörd och tillgänglig, för att alla ska kunna njuta av utsikten från berget.